Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1510.00 – 1525.00 – 1540.00                                                     

Các mức kháng cự:     1577.00 – 1590.00 – 1601.00

Giá hiện tại:                            1554.5

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1577.00 USD/oz với mục tiêu 1540.00 – 1525.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1577.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1590.00 & 1601.00 USD/oz.

Image
icon
iconicon