Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1597.00 – 1605.00 – 1625.00                                                     

Các mức kháng cự:             1662.00 – 1682.00 – 1700.00

Giá hiện tại:                            1647.00

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1662.00 USD/oz với mục tiêu 1625.00 – 1605.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1662.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1682.00 & 1700.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon