Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1345.00 – 1350.00 – 1356.00

Các mức kháng cự:                1366.00 – 1375.00 – 1380.00

Giá hiện tại:                           1363.45

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1356.00 USD/oz với mục tiêu 1366.00 – 1375.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1356.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1350.00 – 1345.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon