Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1365.00 – 1372.00 – 1380.00

Các mức kháng cự:                1411.00 – 1425.00 – 1432.00

Giá hiện tại:                           1400.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1380.00 USD/oz với mục tiêu 1411.00 – 1425.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1380.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1372.00 – 1365.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon