Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1702.00 – 1711.00 – 1717.00                                                   

Các mức kháng cự:     1738.00 – 1746.00 – 1756.00

Giá hiện tại:                            1728.67

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1717.00 USD/oz với mục tiêu 1738.00 – 1746.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1717.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1711.00 - 1702.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon