Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1716.00 – 1724.00 – 1745.00                                                     

Các mức kháng cự:     1788.00 - 1800.00 – 1810.00

Giá hiện tại:                            1772.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1745.00 USD/oz với mục tiêu 1788.00 – 1800.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1745.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1724.00 - 1716.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon