Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1725.00 – 1770.00 – 1795.00

Các mức kháng cự:                 1855.00 – 1886.00 – 1905.00

Giá hiện tại:                            1829.74

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1855.00 USD/oz với mục tiêu 1795.00 – 1770.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1855.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1886.00 – 1905.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon