Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1591.00 – 1598.00 – 1605.00                                                     

Các mức kháng cự:     1618.00 – 1626.00 – 1630.00

Giá hiện tại:                            1611.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1618.00 USD/oz với mục tiêu 1605.00 – 1598.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1618.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1626.00 - 1630.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon