Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1581.00 – 1588.00 – 1606.00                                                     

Các mức kháng cự:     1629.00 – 1640.00 – 1670.00

Giá hiện tại:                            1623

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1606.00 USD/oz với mục tiêu 1629.00 – 1640.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1606.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1588.00 & 1581.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon