Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1553.00 – 1564.00 – 1572.00                                                     

Các mức kháng cự:     1590.00 – 1601.00 – 1608.00

Giá hiện tại:                            1580

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1590.00 USD/oz với mục tiêu 1572.00 – 1564.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1590.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1601.00 & 1608.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon