Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1625.00 – 1642.00 – 1663.00                                                     

Các mức kháng cự:             1685.00 – 1700.00 – 1714.00

Giá hiện tại:                            1672.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1685.00 USD/oz với mục tiêu 1663.00 – 1642.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1685.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1700.00 & 1714.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon