Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1680.00 – 1692.00 – 1704.00

Các mức kháng cự:                 1733.00 – 1742.00 – 1752.00

Giá hiện tại:                            1715.82

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1733.00 USD/oz với mục tiêu 1704.00 – 1692.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1733.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1742.00 – 1752.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon