Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1357.00 – 1364.00 – 1368.00

Các mức kháng cự:                1387.00 – 1392.00 – 1400.00

Giá hiện tại:                           1376.24

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1387.00 USD/oz với mục tiêu 1368.00 – 1400.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1387.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1392.00 – 1400.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon