Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1672.00 – 1678.00 – 1684.00                                                     

Các mức kháng cự:     1712.00 – 1722.00 – 1731.00

Giá hiện tại:                            1697.97

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1712.00 USD/oz với mục tiêu 1684.00 – 1678.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1712.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1722.00 - 1731.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon