Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1693.50 – 1702.00 – 1711.00                                                     

Các mức kháng cự:     1732.00 – 1738.00 – 1746.00

Giá hiện tại:                            1724.2

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1732.00 USD/oz với mục tiêu 1711.00 – 1702.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1732.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1738.00 - 1746.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon