Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1630.00 – 1640.00 – 1655.00

Các mức kháng cự:                 1692.00 – 1715.00 – 1720.00

Giá hiện tại:                            1675.75

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1655.00 USD/oz với mục tiêu 1692.00 – 1715.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1655.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1640.00 – 1630.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon