Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1710.50 – 1717.50 – 1724.00                                                     

Các mức kháng cự:     1747.00 - 1760.00 – 1780.00

Giá hiện tại:                            1731.68

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1724.00 USD/oz với mục tiêu 1747.00 – 1760.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1724.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1717.50 - 1710.50 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon