Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1530.00 – 1547.00 – 1554.00                                                     

Các mức kháng cự:     1582.00 – 1598.00 – 1611.00

Giá hiện tại:                            1571.54

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1554.00 USD/oz với mục tiêu 1582.00 – 1598.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1554.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1547.00 & 1530.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon