Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1525.00 – 1535.00 – 1550.00

Các mức kháng cự:                 1573.00 – 1577.00 – 1585.00

Giá hiện tại:                            1566.72

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1550.00 USD/oz với mục tiêu 1573.00 – 1577.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1550.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1535.00 – 1525.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon