Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1572.00 – 1581.00 – 1594.00                                                     

Các mức kháng cự:     1617.00 – 1629.00 – 1640.00

Giá hiện tại:                            1608

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1594.00 USD/oz với mục tiêu 1617.00 – 1629.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1594.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1581.00 & 1572.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon