Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1470.00 – 1480.00 – 1495.00

Các mức kháng cự:                 1519.00 – 1527.00 – 1535.00

Giá hiện tại:                            1505.26

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1495.00 USD/oz với mục tiêu 1519.00 – 1527.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1495.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1480.00 – 1470.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon