Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ:          1644.00 – 1650.00 – 1660.00                                                     

Các mức kháng cự:     1683.00 – 1695.00 – 1713.00

Giá hiện tại:                            1674.76

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1660.00 USD/oz với mục tiêu 1683.00 – 1695.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1660.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1650.00 & 1644.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon