Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1674.00 – 1688.00 – 1696.00                                                     

Các mức kháng cự:             1714.00 – 1724.00 – 1741.00

Giá hiện tại:                            1702.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1696.00 USD/oz với mục tiêu 1714.00 – 1724.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1696.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1688.00 & 1674.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon