Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1368.00 – 1374.00 – 1377.50

Các mức kháng cự:                1392.00 – 1400.00 – 1409.00

Giá hiện tại:                           1385.65

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1377.50 USD/oz với mục tiêu 1392.00 – 1400.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1377.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1374.00 – 1368.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa 

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon