Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1684.00 – 1695.00 – 1704.00                                                   

Các mức kháng cự:     1722.00 – 1731.00 – 1754.00

Giá hiện tại:                            1710.22

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1704.00 USD/oz với mục tiêu 1722.00 – 1731.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1704.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1695.00 - 1684.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon