Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1711.00 – 1720.00 – 1726.00                                                   

Các mức kháng cự:     1742.00 – 1752.00 – 1760.00

Giá hiện tại:                            1734.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1726.00 USD/oz với mục tiêu 1742.00 – 1752.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1726.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1720.00 - 1711.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon