Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1373.00 – 1382.00

Các mức kháng cự:                1398.00 – 1424.00 – 1443.00

Giá hiện tại:                           1388.18

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1382.00 USD/oz với mục tiêu 1398.00 – 1424.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1382.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1373.00 – 1350.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon