Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1746.00 – 1753.00 – 1757.00                                                   

Các mức kháng cự:     1779.50 – 1787.00 – 1795.50

Giá hiện tại:                            1769.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1757.00 USD/oz với mục tiêu 1779.50 – 1787.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1757.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1753.00 - 1746.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon