Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1708.00 – 1714.00 – 1721.00                                                     

Các mức kháng cự:     1747.00 - 1760.00 – 1780.00

Giá hiện tại:                            1736.21

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1721.00 USD/oz với mục tiêu 1747.00 – 1760.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1721.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1714.00 - 1708.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon