Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1547.00 – 1557.00 – 1564.00                                                     

Các mức kháng cự:     1582.00 – 1598.00 – 1611.00

Giá hiện tại:                            1570.48

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1582.00 USD/oz với mục tiêu 1564.00 – 1557.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1582.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1598.00 & 1611.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon