Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 12/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1478.00 – 1490.00 – 1498.00

Các mức kháng cự:                 1510.00 – 1519.00 – 1527.00

Giá hiện tại:                            1504.10

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1510.00 USD/oz với mục tiêu 1498.00 – 1490.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1510.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1519.00 – 1527.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon