Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1722.00 – 1737.00 – 1748.00

Các mức kháng cự:                 1778.00 – 1800.00 – 1810.00

Giá hiện tại:                            1765.96

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1778.00 USD/oz với mục tiêu 1748.00 – 1737.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1778.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1800.00 – 1810.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon