Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1373.00 – 1387.00

Các mức kháng cự:                1424.00 – 1443.00 – 1480.00

Giá hiện tại:                           1408.70

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1387.00 USD/oz với mục tiêu 1424.00 – 1443.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1387.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1373.00 – 1350.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon