Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1746.00 – 1753.00 – 1757.00                                                     

Các mức kháng cự:     1768.00 – 1779.50 – 1784.00

Giá hiện tại:                            1763.92

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1768.00 USD/oz với mục tiêu 1757.00 – 1753.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1768.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1779.50 - 1784.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon