Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1720.00 – 1740.00 – 1770.00

Các mức kháng cự:                 1815.00 – 1832.00 – 1866.00

Giá hiện tại:                            1792.19

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1770.00 USD/oz với mục tiêu 1815.00 – 1832.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1770.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1740.00 – 1720.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon