Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1525.00 – 1532.00 – 1538.00

 

Các mức kháng cự:                 1549.00 – 1558.00 – 1577.00

Giá hiện tại:                            1547.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1545.00 USD/oz với mục tiêu 1549.00 – 1558.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1545.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1532.00 – 1525.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon