Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1489.00 – 1498.00 – 1505.00

Các mức kháng cự:                 1530.00 – 1543.00 – 1550.00

Giá hiện tại:                            1523.28

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1505.00 USD/oz với mục tiêu 1530.00 – 1543.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1505.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1498.00 – 1489.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon