Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ:          1631.00 – 1619.00                                                          

Các mức kháng cự:     1668.00 – 1680.00 – 1683.00

Giá hiện tại:                            1656.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1646.00 USD/oz với mục tiêu 1668.00 – 1680.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1646.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1631.00 & 1620.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon