Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1400.00 – 1405.00 – 1411.00

Các mức kháng cự:                1425.00 – 1432.00 – 1437.00

Giá hiện tại:                           1415.25

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1425.00 USD/oz với mục tiêu 1411.00 – 1405.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1425.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1432.00 – 1437.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon