Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1344.00 – 1350.00 – 1357.00

Các mức kháng cự:                1380.00 – 1388.00 – 1395.00

Giá hiện tại:                           1364.33

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1357.00 USD/oz với mục tiêu 1380.00 – 1388.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1357.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1350.00 – 1344.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon