Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 11/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1643.00 – 1652.00 – 1658.00                                                     

Các mức kháng cự:     1680.00 – 1695.00 – 1711.00

Giá hiện tại:                            1673.02

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1658.00 USD/oz với mục tiêu 1680.00 – 1695.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1658.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1652.00 & 1643.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon