Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1688.00 – 1697.00 – 1710.00                                                     

Các mức kháng cự:     1747.00 - 1760.00 – 1780.00

Giá hiện tại:                            1737.36

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1710.00 USD/oz với mục tiêu 1747.00 – 1760.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1710.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1697.00 - 1688.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon