Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1591.00 – 1600.00 – 1605.00                                                     

Các mức kháng cự:     1618.00 – 1625.00 – 1630.00

Giá hiện tại:                            1611.61

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1618.00 USD/oz với mục tiêu 1605.00 – 1600.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1618.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1625.00 - 1630.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon