Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1670.00 – 1692.00 – 1719.00

Các mức kháng cự:                 1780.00 – 1807.00 – 1832.00

Giá hiện tại:                            1752.30

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1719.00 USD/oz với mục tiêu 1780.00 – 1807.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1719.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1692.00 – 1670.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon