Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1463.00 – 1476.00 – 1489.00

Các mức kháng cự:                 1514.00 – 1519.50 – 1530.00

Giá hiện tại:                            1506.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1489.00 USD/oz với mục tiêu 1514.00 – 1519.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1489.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1476.00 – 1463.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon