Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1338.00 – 1344.00 – 1356.00

Các mức kháng cự:                1370.00 – 1380.00 – 1388.00

Giá hiện tại:                           1361.61

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1356.00 USD/oz với mục tiêu 1370.00 – 1380.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1356.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1344.00 – 1338.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon