Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1635.00 – 1643.00 – 1652.00                                                   

Các mức kháng cự:     1668.00 – 1674.00 – 1680.00

Giá hiện tại:                            1656.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1652.00 USD/oz với mục tiêu 1668.00 – 1674.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1652.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1643.00 - 1635.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon