Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1580.00 – 1594.00 – 1604.00

Các mức kháng cự:                 1625.00 – 1640.00 – 1660.00

Giá hiện tại:                            1621.55

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1604.00 USD/oz với mục tiêu 1625.00 – 1640.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1604.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1594.00 – 1580.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon