Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 10/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1340.00 – 1352.50 – 1364.00

Các mức kháng cự:                1380.00 – 1385.00 – 1392.00

Giá hiện tại:                           1375.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1364.00 USD/oz với mục tiêu 1380.00 – 1385.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1364.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1352.50 – 1340.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon