Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1340.00 – 1352.00 – 1365.00

Các mức kháng cự:                1400.00 – 1411.00 – 1425.00

Giá hiện tại:                           1386.47

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1400.00 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1352.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1400.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1411.00 – 1425.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon